Karty pre detskú dušu

Aj deti majú svoje problémy. Dovoľte zvieratkám, aby
im poradili sa v nich vyznať. 

 

Kartičky ponúkame v 3 jazykových verziách:

Karty pre detskú dušu
Karty pro dětskou duši
Soul cards for children