O autorkách

Zuzana Mihálechová

„Vychovávam“ v prvom rade seba a až potom svoje dieťa. V skúmaní sveta neprekážam, svoje dieťa neobmedzujem a som presvedčená, že deti vychovávať v podstate netreba. Stačí žiť tak, ako by sme chceli, aby žili oni. Deti sa už pridajú. 

Na svojom blogu Vedomá mama a prostredníctvom svojich kurzov ukazujem rodičom, ako žiť vedome, v súlade so sebou a so svojimi deťmi.

 

Ľubica Urbanová

Dlhé roky sa venujem skúmaniu života v jeho rozmanitosti prejavov, pozorovaniu príčin, dôsledkov a pocitov. Dospela som k poznaniu, že za vlastné pocity sme zodpovední vždy iba my sami, bez ohľadu na okolnosti. 
 
Pracujem ako life coach. Pomáham svojim klientom spoznať ich životné programy, ktoré ich spútavajú a zabraňujú im žiť  slobodnejšie.